Jogi információk
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok működését a telephely szerint illetékes Kormányhivatal engedélyezi és ellenőrzi. Minden munkaügyi ellenőrzés szerves része a dolgozók alkalmassági vizsgálatának megtörténtét igazoló dokumentumok vizsgálata.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) sz. kormányrendelet intézkedik. Előírja, hogy a munkáltatók munkavállalóik számára kötelesek foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosítani, a jogszabályban leírtak szerint. Tehát minden munkaviszonyban (nem alvállalkozóként) foglalkoztatott dolgozó, vagyis mindenki, aki bért (fizetést) kap az adminisztratív dolgozóktól a nehéz fizikai munkát végzőkig a rendelet hatálya alá esik, a dolgozói létszámtól függetlenül.

Az alapszolgáltatás keretében elvégzendő orvosi tevékenységeket a 27/1995. NM rendelet tartalmazza. A munkaköri alkalmassági vizsgálatokon (előzetes, időszakos, soronkívüli, záró) kívül a munkahelyi kóroki tényezők felderítése, a megbetegedések elkerülésének érdekében történő tanácsadás is a foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata. A járványügyi érdekből kiemelt munkakörök esetén az üzemorvos állítja ki a vizsgálati eredmények és egészségügyi nyilatkozat című dokumentumot. Az alkalmassági vizsgálatok rendjét a 33/1998. EüM rendelet szabályozza, de a munkáltató köteles írásban rögzíteni a vizsgálatok rendjét.

A munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás közötti szerződés meglétét, annak betartását a helyi ÁNTSZ ellenőrei felügyelik, hiányosság vagy szabálytalanság esetén 50.000-500.000 forint büntetést róhatnak ki.

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet előírása pedig a képernyő (számítógép) előtt végzett munkával foglalkozik, mely kötelező szemészeti vizsgálatot ír elő a számítógéppel dolgozó munkavállalóknak.

A foglalkozás-egészségügyi ellátást szerződés alapján az engedéllyel rendelkező alapszolgáltatókkal, vagy nagyobb munkáltatók estében saját alkalmazott üzemorvossal lehet biztosítani.

Szamark

     
 
 
1048 BUDAPEST, HARGITA UTCA 1. • M: +36 70 774 9338 • T / F.: +36 1 230 0928
MINDEN JOG FENNTARTVA © 2008 - 2011 • DOKSZA BT.
Arculat és web: